Przejdź do głównej zawartości

Project Manager

Project Manager

< Powrót do wyszukiwania ofert pracy

iCobus

Identyfikator zadania: 33725
Nazwa stanowiska: Kierownik projektu
Region objęty: Gloucestershire
Raportuje do: Menedżera Kontraktu FSN
Bezpośredni podwładni: Inżynierowie
 
Rola
Rola Project Managera opiera się na naszym zespole FSN. Jako Project Manager będziesz zarządzać każdym wyznaczonym projektem od przekazania sprzedaży z zespołem sprzedaży po uruchomienie i przekazanie klientowi. Kierownik Projektu będzie również odpowiedzialny za ogólne kierowanie, koordynację, wdrażanie, realizację, kontrolę i realizację konkretnych projektów, zapewniając zgodność ze strategią firmy, zgodność z przepisami ustawowymi, oczekiwaniami klienta ze wszystkimi osiągniętymi zobowiązaniami i celami.
 
Zadania i obowiązki
 • Przejmij pełną odpowiedzialność za przydzielone Ci projekty FSN
 • Prowadzić planowanie i realizację projektu
 • Aby ustalić wymagania klientów
 • Ułatwienie definiowania zakresu projektu, celów i rezultatów
 • Zdefiniuj zadania projektowe i wymagania dotyczące zasobów oraz planuj i planuj harmonogramy projektów, a także śledź rezultaty projektu za pomocą odpowiednich narzędzi
 • Współpracuj z zespołami ds. sprzedaży i projektowania FSN w celu opracowania i wykonania pełnowymiarowego projektu i planu, CAD, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia oraz wszelkich innych zintegrowanych systemów budowlanych zgodnie ze specyfikacją. Zapewnienie zgodności z najnowszymi wymaganiami technicznymi i regulacyjnymi (tj. EN, BS, HTM) z kodeksami postępowania BAFE/NACOSS/NSI
 • Aby zapewnić przestrzeganie wszystkich umów z klientami, a także wydanych uzgodnionych specyfikacji, w tym, ale nie ostatecznych, wymogów kontroli budynku i ocen ryzyka pożarowego funkcjonariuszy straży pożarnej
 • Wziąć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w małych projektach, w tym regularne raportowanie, audyty na budowie, organizowanie rozmów na temat narzędzi i uczestnictwo w spotkaniach klientów na temat bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Pomagać w zarządzaniu alokacją zasobów projektu, aby zapewnić postęp i frekwencję
 • Upewnij się, że dla każdego projektu została ukończona poprawna dokumentacja/certyfikat
 • Przeprowadzaj audyty jakości projektów, którymi zarządzasz
 • Upewnij się, że instalacje są wykonane zgodnie z wymaganiami firmy i odpowiednią normą
 • Tworzenie raportów o stanie projektu dla Menedżera Kontraktów FSN – Realizacja Projektu
 • Monitoruj wymagania dotyczące pracy dla projektów, którymi zarządzasz
 • Monitoruj wygląd inżynierów/podwykonawców i jakość dokumentacji
 • Zapewnij pomoc techniczną, wsparcie i wskazówki dla inżynierów i podwykonawców
 • Współpracuj z klientami
 • Zarządzaj produktywnością i terminowością inżynierów pracujących nad projektami
 • Upewnij się, że dla każdego projektu dostarczono wszystkie informacje z instrukcji instalacji i uruchomienia dotyczących obsługi i konserwacji
 • Monitoruj wymagania zakładu dla każdego projektu
 • W razie potrzeby bierz udział w spotkaniach na miejscu
 • Monitoruj i utrzymuj wymagania BHP dla każdego projektu
 • Monitoruj jakość i ilość sprzętu używanego w każdej lokalizacji
 • Zamów pierwszy i drugi sprzęt do każdego projektu i upewnij się, że sprzęt dotrze na miejsce na czas
 • Monitoruj program prac upewniając się, że terminy są dotrzymywane
 • Monitoruj i kontroluj innych inżynierów ds. uruchamiania przydzielonych do Twojego projektu
 • Wykonywanie wszelkich innych obowiązków związanych z pracą, które uzna za właściwe przez Twojego bezpośredniego przełożonego

Żaden opis stanowiska nie może być całkowicie wyczerpujący i od osoby zajmującej to stanowisko oczekuje się dostosowania i wykonywania innych obowiązków, jakie mogą być od czasu do czasu wymagane, przy założeniu, że będą one mieścić się w zakresie kompetencji i możliwości danej osoby oraz będą zgodne ze statusem i obowiązki wynikające z roli w firmie.

Specyfikacja osoba

Istotny

 • Karta CSCS/ECS (lub odpowiednik)
 • Dobra znajomość produktów MS, Word, Excel, PowerPoint i umiejętność swobodnego posługiwania się oprogramowaniem informatycznym
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z systemami bezpieczeństwa życia i bezpieczeństwa, CCTV, WŁAMANIE, DATA, kontrolą dostępu zgodnie ze standardami brytyjskimi i europejskimi
 • Biegła znajomość produktów i systemów używanych na tym stanowisku oraz umiejętność korzystania z nowych technologii i standardów regulacyjnych
 • Znajomość wszystkich obowiązujących systemów jakości (ISO9001, SSQS101, FSQS121)
 • Dobra znajomość biznesu z umiejętnościami planowania budżetu i administracji
 • Pełne prawo jazdy

Pożądany

 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy w branży przeciwpożarowej, bezpieczeństwa lub infrastruktury danych
 • Członkostwo Stowarzyszenia Zarządzania Projektami
 • PRINCE 2 lub odpowiednik
 • Certyfikacja do poziomu SMSTS
 • Kwalifikacje specyficzne dla handlu (tj. miasta i gildie)

Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse i cenimy różnorodność. O każdym zatrudnieniu decydujemy na podstawie kwalifikacji, zasług i potrzeb biznesowych.

Warunki pracy
Środowisko fizyczne wymaga od pracownika pracy w biurach i na placach budowy w Wielkiej Brytanii i może od czasu do czasu wiązać się z podróżami do Europy. Lokalizacje placów budowy będą obejmować zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne środowiska pracy, a pracownik będzie często musiał używać środków ochrony osobistej. Pracownik może być zobowiązany do pracy w nocy, w weekendy i w dni wolne od pracy, a także może być zmuszony do spędzenia czasu poza domem w celu wypełnienia swojej roli.

Prześlij swoje CV/życiorys lub inny odpowiedni plik. Maks. rozmiar pliku: 39 MB.

Omówienie zadania
Oferowane wynagrodzenie
45000 - 50000
Miejsce pracy
Barnwooda Gloucester
Rodzaj pracy
Stały
Konsultant